Fysiotherapie

Echografie als aanvulling

Sinds begin deze eeuw is duidelijk dat echografie in handen van de fysiotherapeut een waardevolle aanvulling is. Het leidt tot een beter inzicht in de pathologie en draagt bij aan een gerichte behandelstrategie.

Echografie is een ‘operator dependant’ beeldvormende techniek. Dit betekent dat de betrouwbaarheid van het echo-onderzoek sterk afhankelijk is van degene die de probe hanteert en vervolgens de conclusies trekt over de gemaakte beelden. Voor een kwalitatief goed echografisch onderzoek dient de onderzoeker daarom het echografie apparaat optimaal te kunnen bedienen, dient hij afbeeldingen te maken van goede kwaliteit en dient hij met kennis van zaken betrouwbare uitspraken te doen.  

Training

Fysiotherapeuten die echografie willen toepassen in hun eerstelijns praktijk dienen getraind te zijn. Opleiding richt zich op sonoanatomie, pathologie, echografie als onderzoek en de herkenning van pathologie  alsook de medicolegale aspecten van beeldvormend onderzoek. Deze opleiding is intensief en dient samen te gaan met het opbouwen van ervaring. De kwaliteit van het onderzoek stijgt in functie van het aantal scans en de wijze waarop de fysiotherapeut hierin wordt begeleid en gecoacht. Verslaglegging, protocollair werken, examinering, peer reviewing en intervisie zijn middelen om binnen het netwerk van echografisten de kwaliteit te bevorderen en te borgen.

Om te komen tot uniformiteit en om de kwaliteit te verhogen van echografie is KIEN in het leven geroepen. Fysiotherapeuten die in het register van KIEN zijn opgenomen werken met elkaar aan realisatie en behoud van de noodzakelijke kwaliteit. Zodat patienten, verwijzers en collega’s erop kunnen vertrouwen dat het echografisch onderzoek volgens internationale standaard wordt uitgevoerd.

 

 

hoi cemal ik kam net terug van vakantie woensdag 17 augustus
Volg @KIENweb op twitter