Specialisaties

Brede toepasbaarheid

 
Echografie is op veel gebieden toepasbaar. Dat houdt in dat ook veel specialisaties en zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn echografie kunnen (gaan) toepassen. Het is echter van belang dat er een borging is van de kwaliteit van de echografie van zowel de apparatuur als van de gebruiker.
 
KIEN draagt bij aan opstellen van kwaliteitseisen, borging van registratie en certificering van echografisten vanuit verschillende specialisaties in de eerste en tweede lijn. De kwaliteitseisen worden opgesteld door de vakverenigingen die de echografie toe (willen gaan) passen waarbij de reeds aangesloten specialisten en zorgprofessionals kunnen adviseren daar waar nodig.
 
Door het organiseren van bijeenkomsten met als doel uitwisseling en uitbreiding van kennis en kwaliteit is deelname aan KIEN een continue proces in verbetering van kwaliteit van echografie en echografisten.
hoi cemal ik kam net terug van vakantie woensdag 17 augustus
Volg @KIENweb op twitter