Kwaliteit van echografie

Met veel genoegen verwelkomen wij de nieuwste toetreders tot KIEN, namelijk de BEN, Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland en de NVALT, beroepsvereniging longartsen.

 

 

 

Wat is KIEN?

KIEN is een organisatie van specialisten en zorgprofessionals die zich met echografie bezig houdt en zorg draagt voor kwaliteit van echografie en van echografisten. Echografie opleiders  en vakverenigingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van beoefenaars. Dit doen zij door het opstellen en bewaken van kwaliteitseisen middels certificering en registratie. Daarnaast kunnen opleiders en verenigingen bijdragen aan uitwisseling en uitbreiding van kennis aan elkaar. Internationale samenwerking kan leiden tot up-to-date technieken en het verhogen van het kennisniveau van echografisten en zorgen voor verbetering en optimalisering van kwaliteit.

Deelnemers

Deelnemers zijn opleiders en vakverenigingen. Elke deelnemer behoudt autonomie waardoor er geen eisen door anderen worden opgelegd. De bijdrage van anderen bestaat uit advisering en samenwerking binnen gestelde kaders. Uiteindelijk moet KIEN leiden tot een kennis- en kwaliteitsinstituut waar echografisten, ervaren en instappers, terecht kunnen voor verbetering en borgen van eigen kwaliteit.

hoi cemal ik kam net terug van vakantie woensdag 17 augustus
Volg @KIENweb op twitter